Udskriv
Jordprøver og forureningsundersøgelse ved fyringsolietanke
 
Vi har oplevet et stigende antal henvendelser vedrørende fyringsolietanke, og kan i den
forbindelse tilbyde meget fornuftige priser på jordprøver og forureningsundersøgelser
omkring tankene. 

En forurenings undersøgelse ved en nedgravet olietank består af følgende:
Der tages jordprøver omkring olietanken.
Disse sendes til uvildig analyseinstitut.
Der udarbejdes herefter udførlig rapport.

Ansvar og lovgivning for fyringsolietanke:
Da den nye jordforureningslov trådte i kraft i år 2000, blev ejere af en fyringsolietank ansvarlig
for forurening fra tanken, uanset hvorledes forureningen var opstået.
 
Samtidig blev der indført en lovpligtig forsikringsordning for ejere af fyringsolietanke.
En forsikringsordning der betales gennem olieleverandøren. Dette bevirker at det normalt ikke
er noget, ejeren af tanken skal bekymre sig om. Det er dog en betingelse at tanken har været
i drift umiddelbart op til det tidspunkt, hvor en forurening konstateres.
 
I 2006 trådte en ny olietankbekendtgørelse i kraft. Dette betyder at en række over- og underjordiske fyringsolietanke skal sløjfes i de kommende år.
 
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data